Sedir Kahve 4632

Fym Banyo Class Serisi Sedir Kahve 4632
Özellikler
Gövde : Mdf – Lam – Lake
Kapak : Mdf – Lam – Lake
Ayna : 4 mm Flotal – Led
Lavabo : Seramik
Fym Banyo Class Serisi Sedir Kahve 4632